Af bestyrelsesmedlem Gunver Juul – tovholder for Sundhed og Miljø

INDIEN:

Huset i Dharamsala har været under markant pres på grund af den såkaldte pandemi, for de har både været lukket ned og samtidigt haft helt specielle opgaver, idet klinikken og dyrehospitalet har været åbent på anmodning fra det officielle Indien. Det skyldes jo, at der ikke har været mange andre muligheder for at holde sygdomme hos dyrene nede, og at hele samfundet er afhængigt af de sociale funktioner, som udføres af home nurserne. Heldigvis har det fungeret at få pengene ned, så de har ikke haft problemer med at betale personalet eller anskaffe nødvendigt udstyr. Vores Director Tsering Thundup har endog kunnet tilbyde det indiske samfund støtte – både i form af økonomisk tilskud til de fattigste indere og i form af behandling af syge mennesker, der har haft andre problemer en covid-19. Det har nemlig været sådan i det indiske samfund, og det er stadig sådan, at ingen andre sygdomme og lidelser end netop den verserende virus har haft det officielle indiske sygehusvæsens opmærksomhed, og det betyder, at langt de fleste syge og døde har haft andre alvorlige tilstande, især tuberkulose. At hjælpe til i det indiske samfund skaber jo en positiv holdning overfor det tibetanske flygtningesamfund, samtidigt med at det selvfølgelig er i bedste tråd med den buddhistiske filosofi.

Director har altid fingeren på pulsen, og han anmodede derfor bestyrelsen om tilskud til de enlige forældre, som ikke kunne forsørge deres børn på normal vis, dels fordi deres arbejdssted var lukket ned og børnene sendt hjem fra skole, hvilket jo også medførte, at de ikke fik den skolefrokost, som har været et vigtigt tilskud til mad udgifterne i hjemmet. Vi har derfor sendt en ekstra pulje til dette formål. Rapporten kan ses særskilt, fremlagt på generalforsamlingen og lagt på hjemmesiden.

I 2019 var Lise Wiemann og Henrik Volmer sammen med mig i Dharamsala for at starte 2 projekter: uddannelse i coaching og psykoterapi af home nurserne og et kursus i demokrati og menneskerettigheder, som Kulturstyrelsen havde bevilget ca. 50.000 kr til. Der var stor interesse for disse emner, men vi har naturligvis ikke kunnet etablere projekterne som planlagt, fordi ingen har kunnet rejse derud i det forgangne år. Vi havde faktisk billetter til fly lige efter nedlukningen. Lise har kunnet vejlede over nettet, men den direkte undervisning og supervision har naturligvis ikke kunnet lade sig gøre. Men vi er stadig indstillet på at genstarte det, når der åbnes op.

NEPAL:

Samarbejdet med den munk, der overtog det administrative arbejde med sponsoraterne i Nepal, fungerer fortsat uden andre problemer end dem, som nedlukningen gr. Covid har medført. Det har været helt umuligt at komme helt ud til de fjerne områder af bjerglandet, så nogle sponsorater har simpelt hen ikke kunnet komme frem, og vi ved ikke, hvordan de pågældende mennesker har klaret det, for det er heller ikke let at få oplysninger frem. Men der er orden og gennemsigtelighed i sagerne, og i takt med, at der åbnes op igen, vil alle bidrag blive udleveret. Vi er glade og helt trygge ved samarbejdet.

DET ADMINISTRATIVE ARBEJDE i Danmark har også i 2020 været varetaget af en lille gruppe, nemlig Kim og Jette, Anne og undertegnede – med Maria på sidelinjen. Det glædelige er, at vi har fået yderligere 2 gode mennesker på sidelinjen, nemlig Lise og Henrik, der før er nævnt som tovholdere for de to nye tiltag i Indien, og som i mange år har været sponsorer i TC. Det er så godt at være flere om beslutningerne og flere til at finde løsninger på udfordringerne. Alle takkes for de frivillige og særdeles nyttige bidrag og for godt samarbejde. Da Kim er flyttet til det nordlige Jylland og truer lidt med at træde tilbage, har vi naturligvis meget brug for flere medlemmer af bestyrelsen. Vi håber at kunne beholde Kim som rådgiver, da det er svært at erstatte den store viden og erfaring, som er oparbejdet, men nye medlemmer må gerne overtage en del af det administrative samarbejde med Jette.

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Kim for det store besværlige arbejde med bank og regnskab og håbe, at vi stadig kan henvende os og få råd fra dig i det jyske. Også min faste kolleger Jette og Anne takkes for trofast arbejde – jeg håber, at I bliver i lang tid fremover. Og stor tak til de nye folk på sidelinjen: Maria, der udfører arbejde, som var du et rigtigt medlem af bestyrelsen, og til Lise og Henrik, hvis erfaringer på mange områder allerede i det forgangne år har været nyttige, og vi håber, at I vil være rigtige medlemmer fremover, selvom I faktisk også opfører sig som sådanne allerede.

KLINIKKEN:

Som tidligere beskrevet har den været åben hele tiden, og der har været en del at gøre for Home nurserne. Især har der været bud efter social hjælp, fordi mange i det tibetanske samfund har været uden indtægt og uden støtte fra andre steder, eftersom også den tibetanske centraladministration har været delvist lukket ned. Så der har været bud efter tilskud fra Emergency box og fra det lille forråd af ekstra penge, som kontoret altid ligger inde med. De ældre der bor alene har haft mere brug for hjælp, da indkøb og andre daglige gøremål har været yderligere vanskeliggjort af korte åbningstider i forretningerne og dårlig forsyning af madvarer. Vi er meget glade for, at denne funktion har kunnet opretholdes gennem hele perioden. I det forgangne år har det sociale nødhjælpsarbejde fyldt mere end det egentlige sundhedsmæssige – igen gr. corona krisen. Se rapport fremlagt på Generalforsamlingen og lagt på hjemmesiden.

En af vore tidligere home nurser, som har været borte fra arbejdet gr. giftermål og 2 små børn, var indstillet på at tage den nye planlagte uddannelse og vende tilbage som konsulent. Da projektet som nævnt blev udsat, har hun i stedet oprettet sin egen massage og rådgivning som home nurse og behandler nu ældre mennesker i det tibetanske samfund gratis. Vi har just besluttet at støtte hende, således at huslejen og udgifterne til olie m.m. kan blive betalt herfra. Det er et smukt og nyttigt tiltag. Vi vil naturligvis søge tilskud og helt oprette hende som et sponsorat, der eventuelt kan deles af flere. Den månedlige udgift vil ligge på ca. 7000,- rupees (svarende til ca. 780,- kr.) Indtil videre vil pengene komme fra Sundhed og Miljø kassen.

ANIMAL HOSPITAL:

Dette projekt har også fungeret hele tiden, og det har været meget travle tider, da der har været langt flere tilfælde af omstrejfende hunde, som var mistænkt for at have enten rabies eller andre meget farlige sygdomme, og som dyreambulancen blev kaldt ud til. Desuden har de officielle dyrlægeklinikker på Vet. University også været lukket ned, og vi har derfor været eneste sted for folk at ringe til, hvis der opstod problemer med gadedyrene og angst for rabies. Udgifterne hentes stadig primært fra Fondation Brigitte Bardot, som betaler udstyr og medicin samt dele af lønningen til dyrlægen, hvilket er usædvanligt og kun sker til os af alle projekter, der støttes verden over. Det er vi både glade og taknemmelige for. Den udvidede arbejdsbyrde har nu fået yderligere hjælp, idet danske dyrlæger, nemlig Nordkystens Dyrehospital og den danske afdeling af Vets beyond Borders, er gået sammen om at betale lønningerne til en vet sygeplejer og en hundefanger. Vores tidligere pedel i TC Huset, Bhum la, har taget en uddannelse som vet nurse, og han er derfor overflyttet til Vet Hospital. Hundefangeren er ny i vores regi, en mr. Kalsang, som er en af de nyere flygtninge fra Tibet. De to sponsorer har krævet månedlige rapporter om aktivitet og om de ansatte, så man vil kunne læse om stedet i deres tidsskrifter, og dermed udbredes kendskabet til dette nyttige projekt til nye kredse. Der fremlægges rapport for maj 2021 på generalforsamlingen som eksempel på de månedlige rapporter, der sendes til sponsorerne.

TIBET CHARITY er først og fremmest alle de medlemmer, der med kontingent og sponsorater holder gang i arbejdet i Indien og Nepal. Hermed vor store taknemmelighed til alle, der bidrager!


Gunver Juul

 
Adresse

C/O Gunver Juul
Hvedevænget 1
3230 Græsted

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->