Af bestyrelsesmedlem Jette Hoffmeyer


At sikre uddannelse til de tibetanske flygtninge i Indien og Nepal har været en meget vigtig del af det humanitære arbejde, som Tibet Charity har ydet igennem mange år. Uddannelse er nemlig meget ofte den eneste mulighed, tibetanerne har for at ændre deres fremtid og dermed også give dem mulighed for at hjælpe deres familier og det tibetanske samfund.

Hovedparten af de tibetanske high school graduates (studenter) har ikke økonomisk mulighed for at videreuddanne sig og slet ikke for at komme på universitetet. Et meget begrænset antal legater (scholarships) uddeles af det tibetanske selvstyres administration til de studerende med de højeste karakterer. Men hovedparten af de tibetanske unge står uden muligheder, uanset hvor begavede og flittige de i øvrigt er. En high school eksamen er ikke nok til at give dem et job hverken i Indien eller Nepal.

Disse unge søger Tibet Charity’s uddannelsesprogram at hjælpe i et nyt uddannelsessystem.

I første omgang ønsker vi at starter programmet op i Indien, men på sigt er det planen, at vi også kan formidle sponsorsager indenfor videregående uddannelser i Nepal.

De studerende kan fra marts måned hvert år ansøge om uddannelseslegater fra TCS, og samtidigt søger Tibet Charity så sponsorer, som vil støtte en bestemt uddannelse eller vil støtte programmet.

I juli udvælges de studerende, der vil modtage legatet. Denne udvælgelse sker på baggrund af ansøgerens eksamenspapirer og økonomiske situation, samt en motiveret ansøgning.

Vores sponsorater er som hovedregel for hele studie-perioden, som kan variere. De mellemlange uddannelser varer typisk 3-4 år og de lange uddannelser 5 -6 år. Som sponsor forpligter man sig allerede før uddannelsen starter, samtidigt med udvælgelsen af de studerende.


Et uddannelsessponsorat er økonomisk afhængigt af, hvilken uddannelse der er tale om. Det koster mellem 4.200 kr. og 4.800 kr. om året. Sponsoratet kan også betales kvartalsvist: 1050/1200kr.

Man kan også donere direkte til uddannelsesprogrammet. Disse øremærkede donationer går til en Tibet Charity legatpulje, som sikrer endnu flere tibetanske unge en uddannelse.

I 2011 har Tibet Charity haft 14 uddannelsessager, men flere slutter i år, så derfor har vi valgt at starte på vores eget program.

Samtidigt arbejder Tsering Thundrup i Indien på at få godkendt engelskundervisningen i Dharamsala.

Vi har i år fået en donation fra HH Dalai Lamas pulje på 100.000 kr. til undervisningsprojekter. En del af denne donation påtænker vi at bruge til en legatpulje i Nepal til videreuddannelse, da vi allerede har sponsorater i Pokhara-området.

 
Adresse

C/O Jette Hoffmeyer
Sandbyvej 5
2730 Herlev

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.