Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 19.00

STED: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme,
Nørregade 7 B, 2.th., 1165 København K

Vi glæder os meget til at se jer, og opfordrer alle der har mulighed til at komme og deltage. Efter generalforsamlingen vil der være et spændende foredrag om situationen i Nepal, og hvordan Tibet Charity forsøger at hjælpe de mange der er berørt af jordskælvene.


DAGSORDEN for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Den nuværende bestyrelse præsenterer sig
3. Årsberetning ved projektlederne
4. Regnskab
5. Valg af bestyrelse *
6. Valg af revisor
7. Forslag til vedtægtsændringer **
8. Indkomne forslag ***
9. Eventuelt

* På valg til bestyrelse er Gunver Juul, Jette Hoffmeyer og Anne Schrøder - alle genopstiller.
Lakha Lama, Martin Wendelboe og Anne Katrine Andersen udtræder af bestyrelsen.

** Indkomne forslag skal være bestyrelsen I hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. I indeværende år vil det sige tirsdag 24. maj 2016.

*** Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
§1 Hjemsted ændres til Storkøbenhavn.
§5 Stk. 1 Indkaldelsesdelen ændres til:
”Indkaldelse til generalforsamlingen sker i foreningens medlemsblad eller på hjemmesiden, på sociale medier, på SMS, og/eller per e-mail med angivelse af den foreløbige dagsorden.”
§6 Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer og formanden er tilstede og enige om mødets afholdelse. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningens ansatte personers virksomhed.
§ 8 Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller foreningens administrator.
§ 9 Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle oparbejdede overskud foreninger, som har hjemsted i Danmark:
Læger uden Grænser
Committee for World Peace (under protektion af H.H. Dalai Lama).

 
Adresse

C/O Gunver Juul
Hvedevænget 1
3230 Græsted

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.