Af Gunver Juul – tovholder for Sundhed og Miljø


Sundhed for dyr

Vort Dyrehospital og daglige klinik bestyres fortsat af vore to veterinær nurser Thukche og Lobsang. De sørger for vaccinationer for rabies og almindeligt forekommende infektioner samt for hudpleje og førstehjælp til trafikofre og andre skadede dyr. Desuden kan de telefonisk tilkaldes, når der observeres rabies hunde på veje og marker, hvorefter de kører til stedet og bedøver den pågældende hund ved hjælp af pusterør og dernæst afliver hunden. Dette kontinuerlige arbejde har skabt stor taknemmelighed i vide kredse.

Vi har også fortsat tilsyn af dr. Arvind Sharma, som tidligere var assistent professor på Palampur Veterinarian College and Hospital, men som nu er flyttet tilbage til privat praksis i Shahpur området. Han er en absolut kapacitet på operationsområdet og udveksler viden og erfaring med de frivillige dyrlæger, der med mellemrum gæster hospitalet for en kortere periode.

Vi har nu fået mulighed for at få en stationær dansk dyrlæge Robert som har deltaget i en af de tidligere skandinaviske camps, og som har til hensigt at blive i Indien i mindst 3 år. Vi har været så heldige at få en sponsor til at dække hans daglige udgifter, og det vil helt klart betyde en større effektivitet og kontinuitet i vores arbejde. Vi nyder nu det officielle Indiens bevågenhed, idet alle vore projekter tillades uden problemer og roses til skyerne i aviserne. Det betyder også, at vi kan samarbejde med alle officielle dyrlæger i Nordindien uden problemer.

Der etableres endvidere undervisning om rabies på skoler samt i vores TC House herunder om hvorledes sygdommen genkendes og undgås, og hvor man kan henvende sig om hjælp. Det betyder, at vi i det sidste år ikke har haft rabies i området overhovedet.

Vort eneste problem er en indisk organisation, der er overordentligt jaloux på os, og som forsøger at bagtale og skade os på talrige måder, hidtil uden held, da vore resultater taler for sig selv.

Vi er fortsat meget taknemmelige for den store og vedvarende støtte, som vi modtager fra Brigitte Bardot Foundation. Uden den kunne vi ikke fortsætte de bekostelige camps, der nu foregår stadigt længere væk fra vort eget lokalområde.

Sundhed for mennesker

Vores nye chef i klinikken, Tenzin Namzay, har nu fungeret i næsten 2 år, og hun har vist sig stadig dygtigere og mere moden i sin stilling. Hun driver klinikken videre i samme ånd som vore legendariske Tsering Lhamo og har forstået at få de andres respekt.

Klinikken fortsætter sit daglige arbejde med gratis konsultationer, behandlinger, vitamin-mineral tilskud, urter mv. Vort diabetesforebyggende arbejde kører videre og forhindrer mange i at udvikle sygdommen.

4 af vore home nurser fra første hold er stadig tilknyttet og arbejder dagligt med hjemmepleje, mens den 5. home nurse,Tsomo, er tilknyttet klinikken.

De fleste home nurser fra 2. hold er udstationerede i fjerne tibetanske settlementer i Ladakh, Hunsur, og Byla Kuppe, mens 2 home nurser har fået arbejde på TCV. Den indiske home nurse Kumar arbejder stadig i slumbyen i Lower Dharamsala, hvor han har stort held med at redde børnene ud af fattigdom og tiggeri og få dem ind i skoleundervisning, som forestås af organisationen Tong-Len, som han arbejder under.

Vi støtter fortsat klinikkerne på Norbulingka og i Sambotha skolerne, og det store Sangye Menla plejehjem i Chandigarh har fået forhøjet deres permanente støtte, fordi de har måttet udvide deres lokale kapacitet. At det kan lade sig gøre skyldes primært den rigelige sponsorstøtte fra Intouch, der er fortsat igennem hele 2011.

Miljøarbejdet

På Chauntra skolen må miljøarbejdet desværre siges at være faldet på jorden, eftersom den nye rektor har været særdeles uinteresseret i at fortsætte arbejdet, som ellers var til alle børns bedste, både hvad angår afgrøderne og den indhøstede viden om naturen, grøntsager og frugter. Ifølge sidste forlydende fra vores udsendte medarbejder, sygeplejerske Malene Rossil tilknyttet Sundhed og Miljø, ligger køkkenhaven i forfald, og der undervises ikke mere i EM og økologi. Igen et eksempel på, hvor meget både den rigtige og den forkerte leder kan betyde for helheden.

Til gengæld har Sten og Nette jo gennemført andre helt fantastiske projekter omkring køkkenhaver og økologiske afgrøder andre steder, så ideen om at støtte det tibetanske ønske om giftfrie afgrøder lever fortsat, takket være disse ihærdige folk.

Tibet projekter

Som omtalt sidste år søgte vi om penge til et skolebyggeri i Ritoma og fik ca. ½ million danske kroner. Da byggeriet var godt i gang, kom der desværre nye lokale administratorer, som ikke syntes om ideen, og som derfor forbød det fortsatte byggeri og ødelagde hvad man allerede havde bygget. Nu ligger materialerne og venter på en fornyet tilladelse, som måske kommer i dette forår, men måske ikke til det oprindelige projekt, men til en anden form for undervisning. Det er ikke let at arbejde under sådanne forhold.

Jens og jeg besøgte Ritoma i oktober 2011. For min del som forberedelse til et sundhedsprojekt for nomaderne. Det viste sig at være mere tiltrængt, end vi kunne have forestillet os, så patienterne stod i kø hele tiden. Det gav et godt indblik i problemerne, og vi har siden opstillet et projekt for en permanent klinik i tilknytning til Norhla væverierne. Projektet omfatter klinik med tibetansk medicin og undersøgelser af de almindelige sygdomme samt mulighed for henvisning til behandling på hospitaler. Det vil betyde, at sygdomme opdages hurtigere og at de kan afhjælpes på stedet, og at vi forhåbentligt undgår de mange kroniske tilstande, som vi så under vort besøg og som handicapper flere tibetanere med nedgang i indtægt til følge for hele familien. Ansøgning om støtte hertil er nu sendt af sted. Den lyder på godt 350.000 kr. og omfatter etablering af klinik og løbende udgifter for det første år.

I alle de år jeg har arbejdet for TC har jeg ikke set så uhyrlige tilstande hvad angår mangel på hjælp til syge, og så voldsomme infektionstilstande og kroniske lidelser. Vi så mennesker, der havde været sengeliggende i årevis uden diagnose og uden hjælp, men med lægeregninger der betød familiens økonomiske fallit. Der er virkelig behov for hjælp til disse mennesker, der lever under de mest vanskelige forhold man kan tænke sig.

Det er derfor min hensigt at tage dertil igen i oktober måned for at arbejde videre med projektet.

 
Adresse

C/O Jette Hoffmeyer
Sandbyvej 5
2730 Herlev

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.