Af bestyrelsesmedlem Jette Hoffmeyer


De personlige sponsorater har stor betydning for Tibet Charity’s arbejde for tibetanerne og den tibetanske kultur, og vi er derfor meget taknemmelige for sponsorernes støtte.

Stigning i personlige sponsorater

De personlige sponsorater har hvert år siden Tibet Charity’s start haft en jævn stigning. Dette gælder ligeledes for 2011. Sponsorsager udgår, men andre kommer til. Vi modtager løbende breve og mails fra Indien og Nepal med besked om, at vi af forskellige årsager skal afmelde sponsorsager.

For børnenes vedkommende kan det være, de har afsluttet skolen eller er kommet på en skole, der støttes af andre støtteordninger. Det kan også skyldes, at forældrene har fået bedre økonomiske forhold og derfor ikke længere har behov for støtten.

De ældre kan være afgået ved døden, eller deres børn kan være blevet i stand til at forsørge dem. Nogle familier vælger at flytte til andre lande, og en del munke flytter tilbage til Tibet for at undervise.

Mange sponsorer bliver kede af det, når vi meddeler, at sponsoratet er opsagt, men det er værd at huske på, at det næsten altid skyldes, at modtagerens forhold har ændret sig til det bedre, og at de nu har mulighed for at klare sig selv. Der er mange andre der har brug for hjælp, og nogle af dem kan så få en sponsor.

Det samlede antal af sponsorsager var ved årsskiftet 839 og er fordelt således.:
Ældresager: 414
Børnesager: 352
Munke/nonner: 102
Socialsager: 59
Uddannelsessager: 14

Det nyeste område fra 2009

I 2009 oprettede Tibet Charity et nyt område, som vi i Indien kalder HC sager og i Nepal BS sager. Disse to områder dækker personsager, der ikke falder ind under de gamle områder. Det kan i Indien være unge med særlige medicinbehov, eller hermitnonner og munke, som bor uden for klostret under kummerlige forhold.

BS sponsorater dækker hjælp til dårlig stillede enlige i aldersgruppen 20 år til 65 år i Nepal. De tilsvarende sponsorater i Indien kommer ind under HC sager.

I Nepal er det sager med familier, hvor forsørgeren er død, enlige mødre, munke uden for klostret og syge yngre mennesker.

Behovet er stort, da der er mange i denne mellemgruppe som har stor brug for støtte, for eksempel unge enlige mødre, enker med børn, handicappede og syge med stort behov for medicin.

Antallet af disse sager er nu oppe på 59, men der er på dette område en del sager, som har meget brug for en sponsor.

Kontakt mellem sponsor og modtager

Kontakten mellem sponsor og modtager er meget forskellig. Nogle har jævnlig brevveksling, medens andre aldrig hører noget. Dette skyldes som regel, at modtageren kun kan tibetansk og ikke har nogen til at skrive for sig. Desuden er mange af de ældre analfabeter, men beder i templet hver dag for deres sponsor som tak for hjælpen.

Tillidsfuld formidling af sponsorater

Vi har et fint samarbejde med vores kontaktpersoner i Indien og Nepal, og vi har fuld tillid til den måde, som formidlingen af pengene foregår på. Vi modtager kvitteringer på alle de beløb, de uddeler. Nogle kvitteringer er fra den enkelte person, der har modtaget pengene, andre på det samlede beløb. Når vores bestyrelsesmedlemmer rejser til de pågældende steder, kan vi se, hvorledes administrationen af hver enkelt sag foregår og se kvitteringerne, som ofte er underskrevet med et fingeraftryk.

Det handler om at give børnene en god start

Tibet Charity’s program indenfor sponsorater rummer flere kategorier. For børnenes vedkommende handler det om at give dem en god start allerede fra børnehavealderen og give deres forældre mulighed for at have dem gående i skolen lige til tolvte klasse. Sponsoratet dækker undervisningen og materialer til denne, skoleuniform og ofte ophold på skolen, da en stor del af de børn, vi formidler sponsorater til, er forældreløse.

Langt de fleste af børnene er meget engagerede i deres skole, og de større børn vil gerne korrespondere med deres sponsorer.

Ældre tibetanerne har brug for støtte

Et andet område er sponsorater til ældre tibetanere. Mange af disse ældre er i dårlig fysisk form og ofte uden familie til at hjælpe dem. I de samfund i Indien og Nepal, hvor de lever, er der ingen form for offentlig støtte, så hjælpen er meget nødvendig.

Størsteparten lever på ældrehjem, hvor støtten går til deres ophold og pleje og ofte medicin. En del ældre bor i byer fordelt omkring i Indien og Nepal. Deres hjem er ofte i meget ringe stand, deres fysiske form er dårlig og deres behov for medicin ofte stort, så på trods af hjælp fra deres naboer, som bestemt ikke har meget selv, har disse ældre stor behov for sponsorater.

Munke og nonner

Vi har stadig en del nonne- og munkesager, men vi tager nu kun nye sager fra Dharamsala området, da det er blevet vanskeligt for os at få sponsoraterne igennem til Sydindien.

HC munke- og nonnesponsorater er på 200 kr./mdr., da alle er ældre, og mange har behov for medicin.

Uddannelses sponsorater

ST, TCS og STN sager, hvoraf vi har 14, er videregående uddannelser. De omfatter bachelorstudie, f.eks. inden for kunst & videnskab, jura, bioteknologi, handel og IT samt andre uddannelser til f.eks. sygeplejerske, elektriker og pilot.

Flere af disse sponsorater slutter nu og vi har valgt at fortsætte med vores eget uddannelsessystem fremover.

ST og TCS sager er uddannelsessager i Indien. STN er uddannelsessager i Nepal.

 
Adresse

C/O Jette Hoffmeyer
Sandbyvej 5
2730 Herlev

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.