Af Martin Wendelboe – tovholder for kommunikationsgruppen


Under omstruktureringen af Tibet Charity’s drift og administration er også kommunikationen blevet berørt.

De mest regelmæssige kommunikationskanaler har til nu været henholdsvis hjemmesiden og medlemsbladet. Sidstnævnte udkom tidligere ca. tre gange årligt, hvilket hen over 2013 blev mere ustabilt og samtidig mere reduceret på indholdssiden. Ligeledes blev hjemmesiden ikke vedligeholdt og opdateret i tilstrækkelig grad – hvilket alene skyldes manglende inputs til webmaster. Af samme grund forsvandt også nyhedsbrevene mere eller mindre.

Under omstruktureringen har bestyrelsen erkendt, at det er afgørende vigtigt for foreningens fortsatte virke, at kommunikationen ikke blot bliver reetableret, men også styrket. Bestyrelsen nedsatte derfor en kommunikationsgruppe med et formål at gennemgå situationen og se på mulighederne. Dette arbejde gik i gang efter sommer 2013.

Udover reetablering satte kommunikationsgruppen således også en ambition om at gøre kommunikationen mere nutidig og aktuel. Relevante historier og nyheder omkring Tibet Charity skal nå ud til medlemmer og andre interesserede på ugentlig basis og i en form, som langt størstedelen af tidens modtagere finder inspirerende og lettilgængelig. Historier skal finde vej til læserne, som i mindre grad behøver at opsøge disse.

Med dette for øje har vi nået dette foreløbige resultat:

En genopfriskning af hjemmesiden (uden større re-design) med øget fokus på nyhedsdelen.

En helt ny Facebook side for Tibet Charity Danmark

Interaktion mellem hjemmeside og Facebook

Et årsblad som udkommer i slutningen af året i en mere omfangsrig udgave og med de mest interessante begivenheder og historier fra året. Det første årsblad udkommer i december og vil række over såvel 2013 som 2014.

Kommunikationsgruppens mål for 2014-15 er:

At øge aktualiteten af relevante historier fra arbejdet i og omkring Tibet Charity, således at interessen stiger, og foreningen derigennem kan modtage flere midler til gavn for de mange fantastiske velgørenhedsprojekter.

At skabe en mere klar rød tråd i den redaktionelle linje og layout i forhold til den samlede kommunikation fra Tibet Charity til medlemmer og den øvrige omverden.

Kommunikationsgruppen består i skrevne stund af:

Finn Petersen: Web- og Facebook master & grafisk layout af bladet.

Sibila Maria India Reventlow: Skribent, redaktør & Facebook administrator

Martin Wendelboe: Koordinator & redaktionsansvarlig

De frivillige med hvis hjælp vi får både oversat og skruet historierne sammen samt delt og udbredt nyhederne, så vi lykkes med at skabe øget interesse omkring Tibet Charity.

 
Adresse

C/O Jette Hoffmeyer
Sandbyvej 5
2730 Herlev

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.