Af bestyrelsesmedlem Jette Hoffmeyer – tovholder for personlige sponsorsager


De personlige sponsorsager har stor betydning for Tibet Charity’s arbejde for tibetanerne og den tibetanske kultur, og derfor er vi meget taknemmelige for sponsorernes støtte.

De personlige sponsorater har hvert år et varieret antal. Dette gælder også for 2013. Sponsorsager udgår, men andre kommer til. Vi modtager løbende mail fra Indien og Nepal med besked om, at vi af forskellige årsager skal afmelde sponsorsager.

For sponsorater til børn kan det være, at de har afsluttet skolen, eller de er kommet på en skole, der støttes af andre ordninger. Det kan også skyldes, at forældrene har fået bedre økonomiske forhold, eller familien er flyttet til andre lande, og at de derfor ikke har brug for støtte længere.

De ældre kan være afgået ved døden, eller deres børn kan være blevet i stand til at forsørge dem.

En del munke vælger at tage tilbage til Tibet for at undervise.

Mange sponsorer bliver kede at det, når vi meddeler, at sponsoratet er opsagt, men det er værd at huske på, at det næsten altid skyldes, at modtagerens forhold har ændret sig til det bedre, og at de nu har mulighed for at klare sig uden støtte. Der er mange andre, der har brug for hjælpen, og nogle af dem kan så få en sponsor.

Vi har nu 631 sponsorsager, de er fordelt med 246 ældre, 326 børn, 41 munke og 18 socialsager. Der er 83 ledige sager i alle kategorier.

Det er noget lavere end de sidste år, men i 2012 måtte vi lukke 26 nonnesager i Sydindien og i starten af 2014 måtte vi desværre stoppe 14 ældresponsorsager og 12 børnesponsorater i Tibet, da det ikke længere var muligt at få pengene uddelt til modtagerne.

Udbetalingerne af sponsorpenge i 2013 har haft vanskeligheder, på grund af overførslerne til både Indien og Nepal.

Begge lande har indført stramme regler for modtagelse af penge udefra, men alle steder har fået de penge, som de skulle have for 2013, også alle munkesponsorsager er nu med.

Alle har også fået for 1. kvartal i 2014, undtaget BE, BC og BS sager, da overførslen til Nepal skal ske i tre portioner med ugers mellemrum, da beløbene ikke må overstige 50,000 kr.

Kontakten mellem sponsor og modtager er meget forskellig. Nogle har jævnlig brevveksling, medens andre aldrig hører noget. Det skyldes som regel, at modtageren kun kan tibetansk og ikke har nogen til at skrive for sig. Desuden er mange af de ældre analfabeter, men de beder hver dag i templet for deres sponsor som tak for hjælpen.

De sponsorer der ønsker besked om deres sponsormodtager, er altid velkommen til at bede os om hjælp. Udleveringsstederne har kontakt med alle modtagerne de 4 gange om året, hvor de udleverer sponsorpengene, og de fører nøje kontrol med alle sagerne.

Vi har et fint samarbejde med vores kontaktpersoner i Indien og Nepal, og vi har fuld tillid til den måde, som formidlingen af pengene foregår på.

Vi modtager kvitteringer på alle de beløb, de uddeler. Nogle kvitteringer er fra den enkelte person, der har modtaget pengene, andre på det samlede beløb. Når vores bestyrelsesmedlemmer rejser til de pågældende steder, kan vi se, hvorledes administrationen af hver enkelt sag foregår og se kvitteringerne, som ofte er underskrevet med et fingeraftryk.

Tibet Charity’s program indenfor sponsorater rummer flere kategorier. For børnenes vedkommende handler det om at give dem en god start allerede fra børnehavealderen, og at give deres forældre mulighed for at have dem gående i skolen lige til tolvte klasse. Sponsoratet dækker undervisning og materiale til denne, skoleuniform og ofte ophold på skolen, da en meget stor del af de børn, vi formidler sponsorater til, er forældreløse.

Langt de fleste af børnene er meget engagerede i deres skole, og de større børn vil gerne korrespondere med deres sponsorer.

Et andet område er sponsoraterne til ældre tibetanere. Mange af disse ældre er i dårlig fysisk form og ofte uden familie til at hjælpe dem. I de samfund i Indien og Nepal, hvor de lever, er der ingen form for offentlig støtte, så hjælpen er meget nødvendig.

Størsteparten lever på plejehjem, hvor støtten går til deres ophold og pleje og ofte til medicin.

En del ældre bor i byer fordelt omkring i Indien og i Nepal. Deres hjem er ofte i meget ringe stand, deres fysiske form er dårlig og deres behov for medicin stort, så på trods af hjælpen fra deres naboer, som bestemt ikke har meget selv, har disse ældre stor behov for sponsorater.

Socialsagerne, hvor langt de fleste ligger i Nepal, er også en gruppe, der har meget brug for støtte. Gruppen rummer enlige mødre, invalide og andre tibetanere med stor brug for medicinstøtte. Det de alle har til fælles er, at de falder udenfor de andre grupperinger. Ofte er det personer fra 20 til 50 år.

Socialsagerne, hvor vi lige nu har 4 med stort behov, søger vi meget gerne støtte til.

 
Adresse

C/O Jette Hoffmeyer
Sandbyvej 5
2730 Herlev

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.