Af bestyrelsesmedlem Jette Hoffmeyer


At sikre uddannelse til de tibetanske flygtninge i Indien og Nepal har været en meget vigtig del af det humanitære arbejde, som Tibet Charity har ydet gennem mange år.

At uddanne sig er nemlig meget ofte den eneste mulighed, tibetanerne har for at ændre deres fremtid og dermed få mulighed for at hjælpe deres familier og det tibetanske samfund.

Hovedparten af de tibetanske high school studerende har ikke økonomiske muligheder for at videreuddanne sig og slet ikke for at komme på universitetet. Et meget begrænset antal legater uddeles af det tibetanske selvstyres administration til de studerende med de højeste karakterer - men hovedparten af de tibetanske unge står uden muligheder, uanset hvor begavede og flittige de i øvrigt er. Den high school eksamen de måske har, er ikke nok til at give dem et job hverken i Indien eller i Nepal, og den giver dem ej heller adgang til at kunne videreuddanne sis.

Disse unge søger Tibet Charity’s uddannelsesprogram at hjælpe i det nye uddannelsessystem.

De studerende kan fra marts måned hvert år ansøge om uddannelseslegater fra TCS, og samtidigt søger Tibet Charity så sponsorer, som vil støtte en bestemt uddannelse eller vil støtte programmet. I juli udvælges de studerende, der vil modtage legatet. Denne udvælgelse sker på baggrund af ansøgerens eksamenspapirer og økonomiske situation, samt en motiveret ansøgning.

Vores sponsorater er som hovedreglen for hele studieperioden, hvis længde varierer. De mellemlange uddannelser varer typisk 3-4 år og de lange uddannelser 5-6 år. Som sponsor forpligter man sig allerede før uddannelsen starter, samtidigt med udvælgelsen af de studerende.

Et uddannelsessponsorat er økonomisk afhængigt af, hvilken uddannelse der er tale om.
Det koster mellem 4.200 kr. og 4.800 kr. om året at sponsorere en uddannelse.
Sponsoratet kan, hvis man ønsker det, også betales kvartalsvis: 1.050/1.200 kr.
Man kan også donere direkte til uddannelsespuljen.
Disse øremærkede donationer går til Tibet Charity’s legatpulje, som sikrer endnu flere tibetanske unge en uddannelse.

I 2011 startede 6 unge et forløb, som fem af dem færdiggjorde i 2013. Samtidigt hermed påbegyndte 6 andre unge deres uddannelse. Af disse 6 havde de 4 sponsorer, de øvrige fik legater fra puljen. Af de 6 unge, som startede i 2013 har 2 sponsorer. Udover uddannelserne igennem Tibet Charity-huset har vi 2 sponserede unge på CTV-skolen, som er under uddannelse.

I Nepal har vi 2 sponserede uddannelser.

 
Adresse

C/O Jette Hoffmeyer
Sandbyvej 5
2730 Herlev

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.