Af bestyrelsesmedlem Gunver Juul – tovholder for Sundhed og Miljø


Der er sket mange omvæltninger i løbet af de sidste år:
Lakhas fratræden som formand nødvendiggjorde, at en anden trådte til, og eftersom ingen andre følte sig kaldede, må I nøjes med mig. Det betyder dog, at vi i praksis fungerer som en kollektiv bestyrelse, hvor hvert medlem har specifikke opgaver, men alle hjælper hinanden. Jeg har været glad for samarbejdet og takker mine kolleger i bestyrelsen!

Vi var meget glade for vore nye medlemmer, der tiltrådte ved forrige generalforsamling:
Jan og Pernille. Fornyelsen var tiltrængt, og vi har haft det både arbejdsomt og hyggeligt sammen. Desværre mister vi Pernille allerede nu, og vi ønsker held og lykke, og forhåbentligt på gensyn!

Vi har jo længe ønsket at øge og styrke kommunikationen udadtil, og med dannelsen af en stor kommunikationsgruppe er dette ønske blevet opfyldt. Undervejs i året er flere kommet til, således at vi nu har mulighed for at give den en skalde. Der er gang i planlægning af vores 20 års jubilæum til oktober, og unge medlemmer har lige været i Indien for at optage film om aktiviteterne derude til brug for PR fremstød.
Bladet er jo blevet stadigt smukkere for hver udgivelse, og de dygtige bladfolk fortjener stor beundring.

Overtagelse af de svenske medlemmer og sponsorater har givet Jette endnu mere arbejde, men betyder også en samling af den skandinaviske støtte til de tibetanske settlements.

Vi skal som alle andre i disse tider forsøge at spare, hvor vi kan, og det har medført en flytning af kontoret til private adresser, således at Jette har de daglige aktiviteter i sit hjem og jeg fjernlageret af papirer, blade etc.
Det betyder også, at vi ikke mere har en sekretær - så Jette gør al arbejdet.

Det er endvidere lykken at kunne fortælle, at regnskabet er 100 % i orden takket være Kim, Jette og vores højt værdsatte Revisor René. Vi er således på skinner!

Projekterne i Indien og Nepal går som planlagt - vore medarbejdere derude er i stand til selv at klare så godt som alting, så vi er ved at opnå et af vore mål: at gøre de tibetanske organisationer selvhjulpne - i al fald hvad arbejdet angår.

Nu skulle man tro, at alting er helt på plads, men der er en mega udfordring på ét ikke ukendt område: Finansieringen. Det er jo sådan, at vi har gabt over store projekter, og vores Director i Indien er god til at finde på nye meget nødvendige projekter, da der jo er nok at tage fat på i samfundet.

Det betyder, at vi har brugt af vores kapital, fordi vi klart har nytte af disse projekter. Det betyder så til gengæld, at vi ikke kan fortsætte således uden at skaffe mere kapital, altså flere indtægter. Derfor er vi nu i gang med at søge tilskud fra nær og fjern:
Jan fra bestyrelsen søger ad officielle kanaler, hvilket ikke er specielt let - men han har stor erfaring fra sit tidligere arbejde. At han ikke kan være her i dag og fortælle om det har en meget god grund: Jan er i Syd Sudan midt i alle urolighederne udsendt af staten. Sten Melson, mangeårig støtte af TC, har indvilget i at søge i private fonde og i firmaer etc. Desuden søger vi alle flere medlemmer, der kan bidrage med kontingent og ideer. Vi lader en opfordring gå videre til jer alle om at gøre ligeså!

Vores håb for fremtiden er at kunne fortsætte de gode projekter, som er i gang og at komme længere ud i den danske og skandinaviske befolkning med oplysning om den tibetanske sag, der jo ikke er så kendt som mange andre - og vi medgiver, at tibetanerne klarer sig godt, og at der ikke er den samme nød som i Afrika, men det betyder ikke, at vores arbejde er slut eller overflødigt, langtfra - vi skaber grobund for, at et flygtninge folk snart kan klare sig selv, fordi de er dygtige til at få meget ud af lidt, og fordi de er gode til at dele med hinanden.

Vi er godt i gang med disse forsøg på at øge vores indkomst og at skaffe nye medlemmer og nye bestyrelses folk, der kan føre foreningens arbejde videre i en lang fremtid.

 
Adresse

C/O Jette Hoffmeyer
Sandbyvej 5
2730 Herlev

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.