Af bestyrelsesmedlem Gunver Juul – tovholder for Sundhed og Miljø


2017 har igen været et år med en kollektivt arbejdende bestyrelse, hvor Jette, Kim, Anne og Jan samt undertegnede har enedes bravt om at klare både de daglige forretninger og planlægningen af fremtiden for vore aktiviteter, selv om det igen må indrømmes, at Jette trækker det store læs i den daglige administration, og Kim holder tråd i budget og økonomi sammen med vores revisor. Lakha Lama savnes naturligvis i bestyrelsen – men vi er glade for, at Lamaen stadig er i baggrunden som inspiration og støtte med den mangeårige erfaring og viden om de tibetanske forhold. Jeg skal hilse og ønske en god aften for os.

Jeg vil starte med et citat fra en rejsende i Indien, der sammen med sin gruppe ledet af vores læge medlem Karin Jensen besøgte vores center i Dharamsala og fik den store omvisning af vores Director. De tog endvidere med home nurserne ud i hjemmene og op til veterinær hospitalet. Efter disse oplevelser udbrød hun spontant: ”hvorfor er der ikke flere, der kender til det store arbejde, som TC udfører – det er jo enestående”! Og ja, det har vist altid været vores svaghed, at vi ikke formår at blive mere tydelige ude omkring, selv om det længe har ligget os på sinde at ændre dette. Også fordi det vil betyde meget for vores virke, at vi får flere medlemmer og en mere stabil og langtrækkende økonomi. Så hermed en opfordring til at fortælle om os vidt og bredt.

Om året 2017 kan siges følgende

Vore udfordringer har som tidligere været at få økonomien til at holde til vore projekter og vore ansatte i Indien og Nepal, som jo er forudsætningen for, at vi kan fortsætte det gode arbejde. Det er ingen hemmelighed, at den meget omtalte krise har medført, at nogle medlemmer har måttet stoppe deres bidrag, meget mod deres gode vilje, og at vi derfor har måttet indskrænke især vore udgifter herhjemme ved at overtage mere og mere af det daglige administrative arbejde, der ellers skal lønnes. Det betyder selvfølgelig, at især Jette knokler hele tiden med at holde regnskab og medlemsinformation i orden. Og at Kim bruger en del tid til at konferere med banken og holde os ajour med regnskaberne fra Indien og Nepal. Heldigvis er vore ansatte og medarbejdere i disse to lande rigtigt dygtige og selvhjulpne, så de klarer arbejdet så godt som uden indblanding fra vores side, hvilket naturligvis også hele tiden har været meningen: Nemlig at tibetanerne skal styre deres eget samfund ved egen hjælp. Men den tid er ikke kommet endnu, hvor de helt kan undvære vore bidrag, så derfor har det været vitalt for os at opretholde de nødvendige tilskud fremover.

Ganske vist er TC i Indien nu i gang med at skaffe midler fra andre lande og organisationer, og således bidrage selv med økonomien til centret i Dharamsala. Vores Director Tsering Thundup la er meget ihærdig og dygtig, så vi har aftalt med ham, at en stadig større procent af udgifterne til centret skal komme fra andre støtteorganisationer end vores. Det er han helt med på.

Men det skal ikke skjules, at vi sidste år var lige ved at komme i den ubehagelige situation ikke at have penge nok til at betale de løbende udgifter i mere end et år frem, dersom der ikke skete noget, og så – fik vi pludselig og i løbet af en af de sidste måneder i året flere beløb ind – nogle som vi troede, at vi havde tabt, andre fra nye givere, som har forstået vores arbejde og som gav ret så store beløb. Det betyder, at vi har fået en lille hvilepause, men ikke at vi er reddet i længere tid, da der var tale om engangsbeløb. Vi er derfor meget åbne overfor forslag til, hvorledes vi kan konsolidere os på en mere sikker og vedvarende måde. Bestyrelsen har på sidste møde uddelegeret til nogle af os at søge store fonde til de projekter, der allerede er i gang. Her er Jan meget aktiv, da han har forstand på at søge de officielle kanaler, som er noget tunge at danse med.

2017 var året for vores 20 års jubilæum, som løb af stabelen herinde på meget festlig vis, synes vi selv. Vi så den fine film, som viser arbejdet i Indien på smukkeste vis, og som vi også genser i aften. Vores ønske er at få den tekstet, så den kan vises til et større publikum, der ikke ved noget om os på forhånd, så hvis I kender nogen, der kan gøre dette, hører vi meget gerne derom. Vi havde besøg af juvelér og smykkekunstner Mads Heindorf, der har frembragt den fine mala, hvis overskud går ubeskåret til TC, og af Jette Holm, der fortalte om betydningen af stenene i malaen. Jeg bærer den i aften, og jeg kan forsikre, at den har rigtigt dejlig energi – husk på den, hvis I skal forære en god gave til nogen eller til jer selv.

Vi synes selv, at vore jubilæums form passede godt til vores forening og den opgave, vi har taget på os, og jeg tænker med glæde og taknemmelighed på vore medlemmer, der gjorde aftenen så fin og stemningsfuld. Jeg håber, at I holder ved, så vi kan fortsætte, indtil vore tibetanske venner kan klare det hele selv.

Tilbage er kun at sige, at året 2017 har været optaget af nogenlunde samme arbejde som årene forud, idet vore afdelinger i Indien er videreført både på sundhedsområdet, dyrehospitalet og undervisningen, hvor der især er opmærksomhed på den del, der fører unge frem til videregående uddannelsesinstitutioner.

Lederne af Nepal afdelingen, Jampa og hans kone, kommer til Danmark i juni, og bestyrelsen skal have et møde om fremtidige projekter og om TC i Nepal generelt. Vi har jo for nogen tid siden vedtaget, at vi ikke starter nye projekter med mindre vi har penge dertil, idet vi mener, at det vigtigste er at fortsætte og vedligeholde, hvad vi allerede har i gang.

Vi har lige som andre foreninger og institutioner en udfordring omkring den nye lovgivning om persondata, men også her har Kim gjort et stort arbejde for at sætte sig ind i ordningen, og vi barsler snart med en oplysning til vore medlemmer om, hvordan vi kan overholde loven uden at det bliver alt for kompliceret for både jer og os. Vi er medlem af ISOBRO, en paraply organisation for velgørenhedsorganisationer, og her kan vi hente en del viden om sådanne sager og om ansøgninger til private og offentlige kilder.

På vegne af bestyrelsen takker jeg for jeres støtte og håber, at I vil være med til at udbrede viden om os og opfordre jeres omgangskreds til at blive medlemmer. Tak for i år og på gensyn i det næste!

 
Adresse

C/O Jette Hoffmeyer
Sandbyvej 5
2730 Herlev

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.