Nyheder 2014 - NYHEDER-SIDEN

TC Indien

 

Gratis test af blodsukker- og blodtryksniveauer gennemført

10 dage i og omkring McLeod Ganj, Dharamsala

Idet man startede den 14. november, som er global dag for diabetes, gennemførte Tibet Charity India’s afdeling for sundhedspleje gratis sundhedslejre i ti dage forskellige steder i og omkring McLeod Ganj, Dharamsala.


Gratis test af blodsukker- og blodtryksniveauer gennemført.


Gratis test af blodsukker- og blodtryksniveauer gennemført.

Hovedformålet med de gratis sundhedslejre var at skabe opmærksomhed og bevidsthed hos offentligheden om årsager til – mulige præventive skridt mod – og kontrol af – diabetes og blodtryksproblemer.

At skabe bevidsthed herom i offentligheden har krævet væsentlig opmærksomhed fra vores side, idet man har set en lynhurtig stigning i antallet af mennesker, der lider af højt blodtryk og høje blodsukkerniveauer.

Udover at skabe bevidsthed om problematikken i offentligheden, gennemførte vi ved disse sundhedslejre, gratis check af blodtryk- og ligeledes af blodsukkerniveauer. De mennesker, vi fandt havde en stor risiko for højt blodtryk og diabetes, anbefalede vi at blive tjekkede på Delek Hospital.

Vi takker Margrethe Larsen og Tibet Charity Danmark for venligt at udstyre os med de strips og nåle, der bruges til test af blodsukkerniveauer. Uden Margrethe Larsens støtte, ville det ikke have været muligt for os at gennemføre chek-ups i så stort et omfang.

1. Blodtryksstatistik - 831 personer checket

 
S. No. Date Place No. of patients checked

Normal

(< 120/80mm of Hg)

Pre -Hypertension

(120/80-139/89mm of Hg)

Hypertension

    (> 140/90mm of Hg)

1. 14/11/2014 McLeod Ganj 195 112 26 57
2. 18/11/2014 OPH TCV 61 40 5 16
3. 20/11/2014 Upper TCV 146 93 16 37
4. 21/11/2014 CTA Gangkyi 323 246 30 47
5. 21/11/2014 Mentseekhang 106 68 18 20
    T O T A L 831 559 95 177

 

 

2. Blodsukkerstatistik - 831 personer checket

S. No. Date Place Patients Checked

Normal

 (RBS: 80-120 mg/dl)

 

 (Above 120 mg/dl)

1. 14/11/2014 McLeod Ganj 195 164 31
2. 18/11/2014 OPH TCV 61 47 14
3 20/11/2014 Upper TCV 146 135 11
4 21/11/.2014 CTA Gangkyi 323 288 35
5 21/11/2014 Mentseekhang 106 76 30
    T O T A L 831 710 121
 

 

Udgivet på www.tibetcharity.in den 28. november 2014

 

 
 

TC Indien

 

Tibet Charity India’s personalegruppe modtager Hans Helligheds velsignelser

Forskellige aktiviteter, der har fejret Tibet Charity’s 10 år i Indien, startende med pilgrimsturen til Rewalsar over den officielle fejringsceremoni fik en behagelig afslutning, da H.H. Dalai Lama gav Tibet Charity India’s personale en speciel audiens.


Tibet Charity India’s personalegruppe modtager H.H. Dalai Lamas velsignelser.

Den 17. november om morgenen fik hele personalgruppen klædt på i deres traditionelle tibetanske dragter, den meget kostbare mulighed at møde H. H. den XIV Dalai Lama uden for hans bolig og få hans velsignelse.

Tibet Charity India’s leder gav Hans Hellighed et eksemplar af magasinet om Tibet Charity’s ti års fødselsdag, tillige med en aktivitetsrapport over den samme tiårige periode.

Hans Hellighed takkede personalet og alle associerede med Tibet Charity India igennem de sidste ti års tjeneste af de fattige og udsatte.
Han opfordrede indtrængende alle involverede om at fortsætte det gode arbejde for andres bedste.

Til sidst stillede Hans Hellighed op til et gruppebillede sammen med personalet, som vil blive et souvenir for livet for os alle.

Der kan ikke være en mere fuldkommen afslutning på et år, som markerer tiåret for vores tjeneste for en nation i eksil.

Udgivet på www.tibetcharity.in den 21. november 2014

 

 
 

TC Indien

 

Træning i førstehjælp organiseret

Som hvert år har et hold af eksperter fra St. John’s Ambulance Wales fornyeligt afholdt et kursus i førstehjælp for Tibet Charity India’s ansatte og studerende.


Træning i førstehjælp organiseret.


Træning i førstehjælp organiseret.

I løbet af kurset blev deltagerne undervist i at kunne tage hånd om cases, som handler om kvælning, drukning, hjerteanfald m.m. før patienten sendes afsted til hospitalet så hurtigt som muligt. Deltagerne fik også undervisning i at kunne håndtere dagligdags uheld i hjemmet og i ens umiddelbare omgivelser.

Vi takker holdet fra St. John’s Ambulance Wales for at komme og undervise vores stab og vores elever hvert år. Selvom de ting, der undervises i, utvivlsomt er en stor hjælp til at kunne redde dyrebare menneskeliv hvert år, gavner undervisningen så meget desto mere vores home nurses, som besøger de ældre i deres hjem, hvor småuheld som dem kurset nævnte, er almindelige.

Vi takker tillige vores undervisere for igen at have foretaget deres årlige donation af udstyr, gazebind og andet til forbindinger til vores klinik.

Udgivet på www.tibetcharity.in den 19. november 2014

 

 
 

Tibet Charity Indien

 

 

 

 

Se alle billederne på
TC Indias Facebook
side ->

 

Tibet Charity India fejrede 10 års fødselsdag

Fejringen blev afholdt på TIPA auditoriet den 27. oktober 2014

Sikyong Dr. Lobsang Sangay, præsident for den tibetanske eksilregering, og Penpa Tsering, speaker i det tibetanske parlament, var begge æresgæster og talte på vegne af den tibetanske regering. Begivenheden havde også deltagelse af andre vigtige personer; heriblandt medlemmer af det tibetanske parlament, indenrigs-, uddannelses- og sundhedsministrene, såvel som deltagelse af Tibet Charitys sponsorer og donorer.


Mr. Tsering Thundup, leder af Tibet Charity India modtager ærede Lakha Rinpoche, stifter af Tibet Charity.


VIP’er og gæster til ceremonien.

Tibet Charity India’s leder, Tsering Thundup, bød velkommen og gav udtryk for vigtigheden af at fejre begivenheder som denne for at takke og anerkende dem, der ønsker Tibet Charity India det godt. Ligeledes også for at takke både alle sponsorer, de frivillige og de ansatte for deres enorme bidrag til de forløb, Tibet Charity India har sat i gang i de sidste ti år for de fattige og udsattes bedste. Han nævnte kort Tibet Charity India’s aktiviteter i de sidste ti år indenfor organisationens forskellige dele - uddannelse, sundhedspleje, social udvikling og dyrevelfærd.

Under sin tale ved den ceremonielle begivenhed, sagde Sikyong Dr. Lobsang Sangay: "I de sidste ti år har Tibet Charity India arbejdet tæt sammen med forskellige dele af den tibetanske centraladministration og har ydet bistand ved at skabe stipendier, organisere forløb om sundhedsbevidsthed, starte programmer om dyrevelfærd og også ved at støtte andre velfærdsforløb."

Idet Sikyong Dr. Lobsang Sangay gav organisationens eksemplariske arbejde inden for socialområdet sin uforbeholdne anerkendelse - i særdeleshed indenfor områder, den tibetanske centraladministration har været ude af stand til at nå, og hvor Tibet Charity India netop har været mest effektiv - fortsatte han: "Det er ikke nemt at udføre socialt arbejde i så stor en skala i et lokalsamfund. Der er masser af bureaukratiske og administrative forhindringer. Tibet Charity India har imidlertid, på trods af alle forhindringer, vedvarende ydet deres tjeneste og bistand i over ti år, hvilket jeg oplever vitterligt er en bemærkelsesværdig bedrift. Jeg giver derfor Tibet Charity India min dybe anerkendelse for al deres hårde arbejde for at støtte det tibetanske lokalsamfund."

Sikyong understregede også vigtigheden af, at yde tjeneste til samfundet. Han sagde, at et kærligt hjerte ikke er nok. "Vi må være villige til at stå i tjeneste. Man kan være varmhjertet, men hvis det ikke manifesterer sig i handlinger for menneskeheden, så er vores produktivitet eller bidrag begrænset," sagde han.

"H.H. Dalai Lama råder os altid til at arbejde på medfølelse, der viser sig i vores passion for at tjene menneskeheden. Derfor er jeg af den opfattelse, at Tibet Charity India’s projekter til hjælp for de fattige og ældre tibetanere og til at give de hjemløse og dyrene sundspleje, er udtryk for medfølelse i praksis." tilføjede Sikyong Dr. Lobsang Sangay.

I sin tale nævnte Penpa Tsering kort Lakha Rinpoches - Tibet Charity Denmark’s grundlægger - ærværdige arbejde. Penpa Tsering talte også om betydningen af et ansvarligt lederskab i en organisation for succesfuldt at kunne gennemføre et projekt og han anerkendte det arbejde, der er gjort af Tibet Charity India’s team inderligt.

I særdeleshed gav han sin store anerkendelse til Tibet Charity India’s program, der tilser og drager omsorg for de fattige og ældre tibetanere i og omkring Dharamsala. "Der er i dag en masse ældre tibetanere som bliver alene. Deres børn er taget til udlandet af økonomiske årsager og efterlader deres forældre alene i deres hjem - derfor er det ikke nok at sende penge hjem. De ældre har brug for støtte i deres dagligdag. Derfor er den tjeneste og bistand, som ydes af denne organisation, virkelig uvurderlig," sagde Penpa Tsering.

Lakha Rinpoche, Tibet Charitys grundlægger og et tidligere medlem af det tibetanske parlament, talte om sine mål med at starte organisationen: "Jeg flygtede fra Tibet, efter at Tibet var blevet brutalt besat af Kina. Da jeg havde nået Indien, havde jeg ikke råd til blot at nyde denne nyfundne frihed. Jeg indså, at jeg måtte gøre noget for mine med tibetanere og det var sådan, Tibet Charity tog form," sagde han.

Gunver Juul, medlem af bestyrelsen af Tibet Charity i Danmark, gav udtryk for taknemlighed.

Der var flere kulturelle indslag ved den ceremonielle begivenhed - undervejs optrådte studerende ved Tibet Charity India’s åbne grundlæggende uddannelsesprogram og også kunstnere fra det tibetanske institut for udøvende kunstarter.

Fejringen blev bredt dækket i medierne af såvel tibetanske som af internationale aviser og TV.

Oversat fra TC India’s Facebook side, november 2014

 

 
 

TC Indien

 

Tibet Charity India’s personalegruppe tog på tur til Tso Pema den 4. oktober

For at fejre tiåret for Tibet Charity India, tog den hårdtarbejdende personalegruppe til den hellige by Rewalsar - Tso Pema på tibetansk - om morgenen den 4. oktober.


Tibet Charity India’s personalegruppe på tur til Tso Pema.


Tibet Charity India’s personalegruppe på tur til Tso Pema.

Hovedårsagen til denne tur var for at takke personalegruppen for deres 10 års hårdt arbejde i andres tjeneste. Anledning blev også brugt til at bringe bønner til de guddommelige væsener, der har støttet os i vores bestræbelser på at bistå andre i 10 år. Specielle bønner blev fremsagt og lykkebringende flag blev sat op for at søge de guddommelige væseners velsignelser og fortsatte støtte.

Vi påbegyndte turen i de tidlige timer af den 4. og tilbagelagde turen til Sherabling, (et kloster i vildmarken), efter vi havde gjort et kort ophold for at spise morgenmad. Vi var heldige, hvilket vi så som et godt tegn, at kunne være vidner til specielle ritualer, som vi blev fortalt ville fortsætte i de følgende 9 dage. Vi følge os velsignede af nogle af de reinkarnerede lamaer, som deltog i ritualet.

Idet vi følte os rensede, fortsatte vi derpå vores tur til Rewalsar med et kort ophold i Bir til shopping.

Vi nåede frem til Remalsar temmelig sent - men den tid vi fik til at fremsige vores bønner og ofre vores mad til fiskene, æslerne og hundene, afvejede fuldstændig de strabadser, der end var på vores rejse.

Efter at have gået rundt om, (kora), den hellige sø tidligt om morgenen, fortsatte vi vores tur op til Padmasambhava hulen på toppen af bakken hvor det siges, at guruen mediterede. Personalegruppen satte bønneflag op langs vejen op hvor der var mange andre flag, hvorefter vi samledes inde i hulen for at fremsige bønner til alle levende væseners bedste.

En gammel eneboer der gav alle personalegruppens medlemmer mad.

Vi aflagde også den nyligt opførte statue af guru Padmasambhava et kort besøg.

Vi huskede på alle personalegruppens medlemmer, som har været med os undervejs på et tidspunkt i løbet af årene, men som ikke er med os for tiden - og vi huskede på det, de har bidraget med. Vi takker tillige dem.

Derefter foretog vi den trættende tilbagerejse. Da vi endelig kom hjem, var vi alle fuldstændigt udmattede.

Denne mindeværdige tur vil vi dog værdsætte allesammen i meget lang tid.

Udgivet på www.tibetcharity.in den 17. oktober 2014

 

 
 

TC Indien: Uddannelse

 

Organisering af workshop om at lave dokumentarfilm

Fra den 7. til den 22. oktober gav frk Parveen Kaur, producer af internationale dokumentarfilm og rejsedokumentarfilm, en workshop om "Tilblivelsen af dokumentarfilm" for de studerende på Tibet Charity India’s afdeling for uddannelse.

16 studerende deltog i workshoppen, hvor de blev undervist i de forskellige aspekter af det, at skabe en dokumentarfilm. Efter en grundig teoretisk gennemgang for de studerende af filmskabelsens indvikletheder. blev de studerende delt ind i tre grupper. De tre grupper begyndte at filme Tibet Charity India’s aktiviteter indenfor uddannelse, sundhedspleje og dyrevelfærd.

Efter den nødvendige redigering, blev det endelige resultat af dokumentarfilmen om Tibet Charity India vist til gæsterne ved den ceremonielle fejring af Tibet Charity’s ti års fødselsdag i Indien. Fremvisningen blev virkelig meget værdsat af hver eneste tilstede og dokumentarfilmen viste sig at være en fremragende begyndelse på begivenheden - tilskuerne blev med det samme gjort bevidste om Tibet Charity’s forskellige aktiviteter i Indien.

Vi takker frk Parveen Kaur, som har arbejdet for TV kanaler som Discovery Channel, Fox Sports, national Geographic Channel, etc, for at komme hele vejen fra Singapore for at dele sin kunnen om skabelse af film med vores studerende. Hun arbejder for øjeblikket hos Asia Nyheder, (News Asia).

Vi takker også de studerende for deres aktive deltagelse og for at have skabt en fremragende dokumentarfilm om Tibet Charity India’s forskellige aktiviteter.

Udgivet på www.tibetcharity.in den 1. november 2014

 

 
 

Nyt fra Danmark

 

Reception for den tibetanske premierminister
Lobsang Sangay

En ny forening, fokuseret på de tibetanske flygtninges problemer, har set dagens lys: Care Tibetan.

Stifteren Heidi Young Svendsen inviterede til en reception for den tibetanske premierminister Lobsang Sangay, som søndag den 18. maj besøgte Danmark for anden gang. Alle „tibetanske“ foreninger var inviteret.

Fra Tibet Charity’s bestyrelse deltog Lakha Lama, Anne Schrøder og Gunver Juul, og det var især hyggeligt at gense de herboende tibetanere, blandt andre vores hjortedanser Wangdie, der for 14 år siden fandt sin danske kone Karolina blandt deltagerne i Lakha’s og Pias grupperejse til Nepal.

Det var tydeligt at mærke på Lobsang Sangay, at han havde sat sig endda overmåde godt ind i sagerne, for straks han hilste på mig, udbrød han med et stort smil: „Oh Yes, the dog project and the nurses!“ Det er jo ganske imponerende, al den stund han i sin korte tid som minister – halvandet år – har besøgt samtlige tibetanske settlements og skoler i Indien og Nepal, 80% af alle klostre og private hjem samt alle lande med tibetanske hjælpeorganisationer på nær 5, som han er i gang med at lægge ind i årets program. Sandelig en travl og samvittighedsfuld embedsmand, som vi nok kunne ønske os i vort eget land.

I sin tale gjorde Lobsang Sangay meget ud af at vedligeholde den tidligere generations drøm og håb om at vende tilbage til eget land. Han fortalte bevæget om sine egne forældre, der døde med drømmen uopfyldt, men gentog deres mantra, at „We will return soon“! Ministeren mente helt ærligt, at tibetanerne havde al den udenlandske støtte at takke for de tibetanske flygtninges nuværende gode forhold i Nepal og Indien, og at det også ville være presset udefra og støtten herfra, der i sidste ende ville føre dem tilbage til deres eget land. Lad os håbe og arbejde for, at det sker!

De forsamlede foreninger, Frit Tibet, Støttekomiteen, Care Tibetan, Center for Visdom og Medfølelse samt Tibet Charity fik lejlighed til at mødes, og Lakha Lama fik mulighed for at udtrykke sit altid tilstedeværende ønske om at se os alle samarbejde om den fælles sag!

Gunver Juul, maj 2014

 

 
 

Uddannelse

 

Et nyt forløb af engelsk- og computertimer starter

Et nyt forløb af Tibet Charity undervisningstimer i det engelske sprog og computer begyndte med et enkelt åbningsprogram den 11. marts 2014.

Mere end 60 studerende trodsede det meget dårlige vejr og deltog, da Frk. Rinzin Wangmo, koordinator af TC’s undervisningsafdeling, bød de de frivillige, der kom fra flere forskellige dele af verden, velkommen. De var kommet langvejsfra for at dele deres værdifulde viden med eleverne hos Tibet Charity - elever, som for de flestes vedkommende, er nyankomne fra Tibet.

Direktøren læste de regler op, som gælder for Tibet Charitys undervisningsafdeling. Han rådede eleverne til at få mest muligt ud af den tid, som de bruger her til at lære engelsk og computerbrug. Han bad de studerende om at deltage aktivt i gruppediskussioner i klassen og også om at lade læreren det vide når som helst de ikke forstår undervisningen. Han bad dem om ikke at beskæftige sig med noget som helst som kan forstyrre indlæringen i klassen.

Han takkede de frivillige for at komme her og undervise eleverne hos Tibet Charity - elever, som for de flestes vedkommende er nyankomne fra Tibet. Eftersom disse elever aldrig har været på nogen skole i Tibet, er den indlæring, de opsamler her på Tibet Charitys undervisningsafdeling deres allerførste introduktion til undervisning. Således spiller de frivillige en meget vigtig rolle i elevernes liv.

Derefter præsenterede de frivillige sig selv og gav alle udtryk for deres glæde over at have fået denne mulighed for at kunne undervise eleverne her. Vi takker Tibet Charity Danmark og Tibet Charity Sverige for deres vedvarende støtte, der gør det muligt for os at tilbyde  disse timer. I år er tiåret for vores bistand af det tibetanske samfund indenfor undervisningsområdet.

Udgivet på www.tibetcharity.in den 28. marts 2014

 

 
 

Frivillig med Tibet Charity Indien

Se den i HD: klik på tandhjulet, når filmen er igang og vælg

 

 

Vishan's historie (rabies vaccinationsprogram)

En videofortælling om den malaysiske dyrlæge Vishan Prembajs ophold hos Tibet Charity Indien i 2013. Det er en succeshistorie om hvordan Vishan hjalp Tibet Charity med at udføre vores årlige 10 dages rabies vaccinationsprogram.

Your browser is not able to display this multimedia content.

Udgivet på YouTube den 21. marts 2014

 
 
 

Dyrevelfærd

 

Fru Maneka Gandhi besøger Tibet Charity afdeling
for dyrevelfærd

Tidligere minister og nuværende medlem af det indiske parlament, fru Maneka Gandhi besøgte Tibet Charity’s Afdeling for Dyrepleje den 6. oktober 2013.

Da fru Maneka Gandhi har en stor kærlighed til dyr, tog hun særlig tid ud af sit travle arbejdsprogram og aflagde Tibet Charity’s afdeling for dyrepleje et særligt besøg. Under besøget spurgte hun indgående til klinikkens virke og til de særlige programmer som Tibet Charity sætter i værk for at styre hundebestanden og rabies blandt hundene på gaden. Og da hun fik forklaret hvad Tibet Charity arbejder med, anerkendte hun Tibet Charity for vores gode arbejde. Hun foreslog at vi kunne have bedre koordination med Statens Dyrevelfærdsafdeling og de lokale NGO’ere for at have mere succes med styringen af bestanden af gadehunde i hele Kandra området.

Hun lovede al den hjælp, der skal til for at de dyreplejeforløb vi har påbegyndt, fortsat kan virke nemt og uden problemer.

Før hun tog afsted, tog fru Maneka Gandhi sig tid til at svare på nogle spørgsmål hun blev stillet vedrørende aberne i områder med bebyggelse af hus og hjem. Hun følte ikke at aberne er problematiske for mennesker, men at det modsatte er tilfældet eftersom mennesker har fældet træer og abernes naturlige habitat for at bygge flere huse. I sådan en situation forekommer det hende at være mere naturligt for aberne at vandre ind på menneskers område for at søge ly og mad. Hun anser det at plante flere træer for at være den eneste løsning, især frugttræer.

Hun besvarede også spørgsmål om indisk politik.

Udgivet på www.tibetcharity.in den 18. oktober 2013

 

 
 

Tibet Charity’s arbejde i Indien

Se den i HD: klik på tandhjulet, når filmen er igang og vælg

 

 

Engelsk og computerstuderende med deres egne ord
om Tibet Charity’s undervisning

Your browser is not able to display this multimedia content.

Udgivet på YouTube den 7. juni 2013. Tibet Charity India.

 
 
 

Tibet Charity’s arbejde i Indien

Se den i HD: klik på tandhjulet, når filmen er igang og vælg

 

 

Fra biomediciner Gunver Juuls klinik
for Tibet Charity i Dharamsala

Biomediciner Gunver Juul, som er medlem af bestyrelsen for Tibet Charity i Danmark, vendte tilbage til Dharamsala og tog sig af patienter på sundhedsklinikken i to uger. Gunvers kunnen er meget velanset i byen og der var stor brug for hendes behandling. Hun er en komplimentær behandler med en meget vidtfavnende viden, som sørger for at holde sig orienteret med den nyeste indsigt og viden især indenfor „genomics“.

Your browser is not able to display this multimedia content.

Udgivet på YouTube den 23. maj 2013. Lavet af Neil Pollick.

 
 
 

Frivillig med Tibet Charity i Indien

Se den i HD: klik på tandhjulet, når filmen er igang og vælg

 

 

Karen Jensen underviser Tibet Charity’s sygeplejersker
i kranio-sakral terapi

McLeod Ganj Dharamsala, maj 2013: Filmen er fra et ti-dages træningsforløb i Kranio-Sakral terapi, hvor Tibet Charity´s sygeplejersker får undervisning af læge Karen Jensen, Danmark. Med tak til Verena Hilpert og Brij Desai for teknisk assistance.

Your browser is not able to display this multimedia content.

Udgivet på YouTube den 21. maj 2013. Lavet af Neil Pollick.

 
 
 

Succes historie

 

Et brev fra Tenzin Woeser, en sygeplejerske (TCS-30)

Jeg er Tenzin Woeser, og jeg bor i det tibetanske settlement Mungod.

Jeg har afsluttet tre et halvt års sygeplejeuddannelse fra St. Marthas hospital i Bangalore. Efter at have fuldført hele uddannelsesforløbet er jeg blevet ansat som sygeplejerske i neonatal afdelingens intensive afsnit på Philomina Hospital i Bangalore.

Hvad jeg end har opnået hidtil efter at have afsluttet min uddannelse, skyldes helt og holdent den venlige støtte jeg har fået fra Tibet Charity Danmark og Tibet Charity India. Jeg er meget taknemmelig for, at Tibet Charity har startet så skønt et program som studiestøtteprogrammet. Jeg takker Tibet Charity Danmark for den venlige hjælp, de har givet mig og hjælp til at finde støtte af min sygeplejeuddannelse og jeg takker min sponsor for den økonomiske støtte. Uden den støtte jeg har fået af Jer, ville jeg måske stadig have kæmpet med at finde min vej i livet.

Takket være Jer, er jeg nu i stand til at forsørge mig selv og muligvis min familie i fremtiden. Jeg lover at gøre mit bedste i mit arbejde og at hjælpe de patienter, jeg tager mig af med den største kærlighed og medfølelse.

Endnu en gang takker jeg alle de, der varetager studiestøtteprogrammet, da det giver en stråle af håb til mange tibetanere som jeg selv, hvis liv kunne have været uden retning, hvis vi ikke var blevet støttet.

Jeg ønsker Jer alle den allerbedste sundhed og jeg vil altid bede for jeres organisations succes i Jeres arbejde med at hjælpe andre.

Tenzin Woeser (TCS-30)
Sygeplejerke, St. Philomina Hospital

Note: Tibet Charity India takker TC Danmark og den individuelle sponsor for Jeres vidunderlige støtte. Dette er historien om endnu en studerende, som er blevet i stand til at stå på sine egne ben på grund af studieprogrammet.

Udgivet på www.tibetcharity.in

 

 
 

Kære medlemmer og øvrige læsere.
Efter interne omstruktureringer og reorganisering af arbejdet i Tibet Charity er vi glade for at vende tilbage med fornyet kraft omkring kommunikationen.

Medlemsbladet
Mange læsere er glade for medlemsbladet. Dette udkommer nu som årsblad sidst på året.

Facebook
Vi er særdeles glade for at have oprettet en officiel FACEBOOK side. Vi opfordrer til, at du selv tilslutter dig siden med en „Synes godt om“ og inviterer dine venner til det samme.

Hjemmesiden
Nogle af opslagene på Facebook vil også blive vist her på hjemmesiden i form af artikler og notitser/nyheder.

Foråret 2014

 
Adresse

C/O Gunver Juul
Hvedevænget 1
3230 Græsted

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.