Af Jens Schultzer, næstformand


2013 blev et omstillingens år, og alle bestyrelsens medlemmer har måttet trække et større læs end normalt.

Baggrunden for omlægningen var et ønske fra bestyrelsen om at opdatere foreningens administrative rutiner, samt tilpasse de administrative omkostninger og ressourcer til foreningens fremtidige behov.

Processen omkring opdateringen/ effektiviseringen af foreningens rutiner startede i juni 2013. Et stykke inde i processen blev det klart, at foreningens danske set-up ikke længere modsvarede foreningens fremtidige behov. Som følge heraf måtte vi i september sige farvel til foreningens mangeårige administrator, Nis Borlund.

Det skal bemærkes at et væsentligt argument for iværksættelsen af omstillingsprocessen var, at medlemsplejen gennem nogen tid havde lidt under det faktum, at regnskabsfunktionerne havde taget for stor en del af de til rådighed værende ressourcer.

For at ændre på ovenstående blev det besluttet at lægge foreningens regnskabsmæssige funktioner ud i underentreprise. Revision Limfjord (RL) blev valgt som partner. Siden september har varetagelsen af foreningens regnskaber således været i meget professionelle hænder, og mange af vores regnskabsrutiner er blevet effektiviserede. Efter nu mere end ½ års samarbejde med RL føler bestyrelsen, at det var en rigtig beslutning og vi er meget tilfredse med RL og samarbejdet.

Som en del af omstillingen blev det også vedtaget at flytte foreningens kontor. Denne beslutning blev gennemført i foråret 2014. Således bor foreningen nu under meget økonomisk og ledelsesmæssigt gunstige forhold på Niels Bohrs Alle 21 i Søborg.

Vel igennem omstillingen måtte bestyrelsen indse, at det ikke var muligt længere at fortsætte uden en fast ressource til at forestå den løbende pleje af foreningens medlemmer samt koordineringen af foreningens mange aktiviteter. Det skal understreges, at denne nye stilling adskiller sig væsentlig i indhold såvel som i fokus fra den tidligere administrators stilling.

Chris Moon, som helt fra foreningens start har været en del af netværket omkring Tibet Charity, blev valgt til at varetage den nye opgave som foreningssekretær. Chris startede primo marts 2014, og bestyrelsen er meget glade for samarbejdet. Det skal i den forbindelse nævnes at flere af foreningens medlemmer har ytret tilfredshed med „kontorets“ nye stemme og hurtigere svartider er allerede opnået.

I tillæg til ovenstående skal det bemærkes at foreningen også har været igennem en omstrukturering af kommunikationsgruppen. Mere herom under beretningen fra kommunikationsgruppen.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at bestyrelsen til tider under forløbet har frygtet for, om medlemmernes tålmodighed og loyalitet kunne holde til de negative oplevelser, som omstillingen naturligt førte med sig. Den samlede bestyrelse har derfor med glæde modtaget den seneste tids positive tilbagemeldinger omkring „kontorets“ virke, ligesom bestyrelsen er meget tilfreds med, at foreningens medlemstal fortsat ligger lige omkring 1300.

 
Adresse

C/O Jette Hoffmeyer
Sandbyvej 5
2730 Herlev

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Mobile Pay: 990316
Bankoplysninger - klik her ->

 
 
 
 
 

tibetcharity.dk bruger cookies. Læs mere. Ved fortsat brug accepterer du dette.